Bugetul de venituri si cheltuieli

I. Finanţarea unităţii în anul 2017, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat initial prin H.C.J.Dolj   nr.285/2017, si H.C.J.Dolj 286/2017 si modificat ulterior in urma rectificarilor bugetare, constă din următoarele fonduri:

 • Transferuri Consiliul Judeţean Dolj, prevedere bugetară an 2017– 1.255.000 lei;
 • Venituri proprii ce se constituie din încasări din contribuţii personale ale bolnavilor sau reprezentanţilor legali ai acestora– 140.000 lei;
 • Transferuri -Sume alocate de la bugetul de stat prin Directia de Sănătate Publică Dolj – 655.000 lei.
II. Sumele incasate pana la data de 31 decembrie 2017 sunt în cuantum de 2.047.502 lei, sunt defalcate după cum urmează:

 • Transferuri Consiliul Judeţean Dolj – 1.254.502 lei
 • Venituri proprii – 140.000 lei
 • Directia de Sănătate Publică Dolj – 653.000 lei
III. a) Sumele utilizate (plati nete de casa) din Transferuri Consiliul Judeţean Dolj conform executiei bugetare la data de 31 decembrie 2017 sunt în cuantum de 1.342.188 lei reprezentând:

 • Cheltuieli de personal – 938.844 lei
 • Bunuri şi servicii – 263.344 lei
 • Bunuri şi servicii – 140.000 lei sume utilizate din venituri proprii (Veniturile proprii constituite din încasări din contribuţii personale ale bolnavilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, au fost realizate si utilizate în in totalitate conform prevedrilor bugetare.)
III. b) Sumele utilizate (plati nete de casa) din fondurile alocate de la bugetul de stat prin Directia de Sănătate   Publică Dolj conform executiei bugetare la data de 31 decembrie 2017 sunt în cuantum de 652.408 lei reprezentând:

 • Cheltuieli de personal – 622.408 lei
 • Cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare – 30.000 lei
 • Sumele neutilizate si returnate la finele anului 2017 sunt:
 • sume returnate din finantarea de la Consiliul Judetean Dolj, in suma de 3.812lei;
 • sume returnate din finantarea de la Directia de Sanatate Publica Dolj, in suma de 592 lei;

Numărul total de internări in anul 2017 este de  152 asistati, din care 93 pensionari cu familie si 59 persoane varstnice cazuri sociale. Persoanele internate sunt cazuri medicale sau medico-sociale. Din punct de vedere al varstei persoanei internate, din totalul numarului de internari, 2 % sunt persoane intre 55-64 ani si 98%   sunt persoane intre 65-90 ani si peste. Din punct de vedere al gravitatii afectiunilor pe care le au pacientii internati, din totalul persoanelor internate  aproximativ 65% sunt persoane imobilizate la pat, 25% sunt persoane cu deplasare greoaie si 10% persoane deplasabile.

Principalele afecţiuni cronice pe care le au persoanele internate în unitatea noastră sunt: hipertensiune arterială, sechele post – AVC, BPOC, CPC, insuficienţa  cardiacă, fibrilaţie atrială, ulcer cronic, artroze, diabet zaharat complicat, ciroze hepatice.

INDICATORI DE PERFORMANTA LA 31.12.2017

Nr. paturiMedia paturi pe 12 luniBolnavi aflati la inceput anBolnavi intraţiTotal (aflati + intrati)Bolnavi ieşiţiNr. total zile spitalizareCheltuieli totale
434340112152106166751.994.600
 • INDICE UTILIZARE PAT =  zile spitalizare/ nr.paturi = 16675/43= 387,05 zile
 • DURATA MEDIE SPITALIZARE = zile spit./ nr.internaţi = 16675/152 = 109,70 zile
 • CHELTUIELI PE ZI DE SPITALIZARE  = chelt.bugetare / nr.zile spitaliz. = 2.043.128 / 16675= 122,53 lei/zi
 • CHELTUIELI PE PAT = total chelt./ nr. paturi = 1.994.600/43= 47.514,60 lei/pat
 • CHELTUIELI PE BOLNAV = total chelt./ nr.bolnavi( aflaţi + intraţi ) = 1.994.600/ 152= 13.441,63 lei/bolnav
 • GRAD UTILIZARE PAT = IUP /nr. zile/ an = 106,04%
Conform executiei bugetare la data de 31.12.2017, Unitatea medico sociala Cetate, s-a incadrat cu cheltuielile in prevederile bugetare pentru perioada ianuarie -decembrie 2017 si nu a ramas cu plati restante la furnizorii de bunuri si servicii.

A fost intocmit si transmis la Consilul Judetean Dolj, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017 intocmit conform cerintelor OMF nr. 946/2003 cu modificarile ulterioare. Pe baza autoevaluarii, directorul unitatii a apreciat ca sistemul de control intern/ managerial al Unitatii Medico Sociale Cetate este unul „conform” cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern la entitatile publice. Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor. De asemenea au fost intocmite proceduri pentru toate activitatile procedurabile din cadrul unitatii.

Personalului  din cadrul unitatii, li s-au intocmit anual fise de apreciere prin care s-a realizat evaluarea performantelor profesionale.

Mentionam ca in anul 2017, in cadrul unitatii, nu au existat situatii de mall-praxis la nivelul personalului medical si nu au fost facute  concedieri sau cereri de demisie a personalului. Am intampinat probleme de finantare de la bugetul de stat, respectiv finantarea prin transferuri de la DSP Dolj, unde datorita standardului de cost/pat, nu am primit finantare la nivelul solicitarii noastre. Dar aceasta problema a fost rezolvata prin primirea unei finantari suplimentare de la Consilul Judetean Dolj.