Criterii de eligibilitate

Controlul activitatii Unitatea Medico Socială Cetate si al calitatii serviciilor acordate se realizeaza de institutiile abilitate ale statului,de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, de Directia de Sanatate a Judetului Dolj, de Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din cadrul structurilor deconcentrate in teritoriu ale ministerelor de resort.

Criterii de eligibilitate

 • Domiciliul judetul Dolj, in special comuna Cetate şi localităţile limitrofe.
 • Ordinea înregistrării cererii.
 • Situaţia socio-medicală.
 • Vârsta.
 • Dosar internare complet.

Documentele necesare admiterii în Unitatea Medico-Social Cetate:

 • Cerere de admitere.
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie.
 • Adeverinta de vaccinare sau un test rapid la internare
 • Adeverinta medicala de boli cronice(scrisoare medicala.alte documente medicale).
 • Grila de evaluare medico sociala (completata de catre serviciul social al primariei unde are domiciliul solicitantul).
 • Ancheta sociala.
 • Cupon de pensie.
 • Copie B.I\C.I. pt. solicitant.
 • Copie B.I\C.I pt.reprezentantul legal(alte acte din care sa rezulte gradul de rudenie cu solicitantul-certificat de nastere,certificate de casatorie,etc.).
 • Certificat de incadrare in grad de handicap(daca este cazul).