Unitatea Medico Socială Cetate

Unitatea Medico Socială Cetate a fost înfiinţată în baza H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico sociale, prin Hotărârea Consiliului Local Cetate nr. 61/2003, cu avizul Ministerului Administraţiei şi a Internelor nr. 4897/IS/01.09.2003 şi avizul Ministerului Sănătăţii nr. X/A/MB/2848/ 04.09.2003.

Unitatea funcţionează începând cu data de 01.01.2004, având Autorizaţia Sanitară  de Funcţionare nr. 61/2012. Specificul  unităţii este acordarea de servicii medicale, servicii sociale şi servicii de îngrijire pentru persoanele cu afecţiuni cronice.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.68/2003, Unitatea Medico Socială Cetate a fost acreditată – certificat de acreditare seria A, nr.0005517- de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru acordarea serviciilor sociale: servicii primare şi servicii de îngrijire social-medicale.

Unitatea detine Autorizatia de mediu nr.64/2012 conform HG 1635/2009.